اجاره سند برای زندانی تعزیرات + قرار وثیقه در دعاوی کیفری
اجاره سند برای زندانی تعزیرات:
حبس تعزیری یکی از مجازات‌های تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و تعیین میزان آن با قانون‌گذار است اما در هر صورت، میزان آن نباید از مجازات‌های حدی بیشتر باشد. بر این اساس میزان حبس تعزیری باید کمتر از حبس ابد باشد و حبس ابد نمی‌تواند به عنوان حبس تعزیری درنظر گرفته شود. برای مثال طبق ماده‌ی ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه راننده در اثر بی‌احتیاطی موجب قتل غیرعمدیِ فرد دیگری شود، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. در این مورد که حبس از انواع حبس‌های تعزیری است، قاضی می‌تواند فرد را یا به شش ماه حبس، یا سه سال حبس یا برای مدتی میان این دو مثلا دو سال محکوم کند اما نمی‌تواند او را به بیش از سه سال یا کمتر از شش ماه حبس محکوم کند.

اجاره سند برای زندانی تعزیرات
اجاره سند برای زندانی تعزیرات

آیا هر شکایتی در دادسرا قابل ثبت است؟
هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست و یا محکومیت جزایی گردد؟ تحقیقات مقدماتی، اطاله دادرسی، شفاف نبودن قوانین جزائی، اعتماد بیش از حد به علم قاضی، فقر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و درآمد، مشکلات اقتصادی، نوسان بازار دست به دست هم داده و آمار پرونده های جزائی را افزایش داده است.

عناصر هر شکایت
هر شکایت چه عناصری باید داشته باشد تا منجر به صدور قرار مجرمیت، کیفرخواست و یا محکومیت جزایی گردد؟ در چنین برهه ای از زمان در دعاوی کیفری، گروه حقوقی با همکاری وکلای با تجربه در امور جزائی و کیفری و کارشناسان ارشد حقوق جزا به خوبی توانسته از پس پرونده های کیفری برآید. بنابراین شاکی بدون مشاوره وکیل نباید طرح شکایت نماید و متهم بدون مشاوره وکیل نباید در دادسرا حاضر گردد. وکلا می توانند در چنین شرایطی ، کمک و حامی مطلوب و قابل اعتمادی برای شما باشند.