شرایط پذیش سند جهت آزادی مشروط زندانی

وجود قانونی جهت آزادی مشروط زندانیان برای خیلی از افراد قابل توجه و مهم است. پذیرش سند جهت وثیقه برای آزادی مشروط زندانی مشروط به چند نکته می باشد. درست است که این قانون مفید و پرطرفدار است ولی شامل همه نمی شود. در ادامه قصد داریم به بررسی شرایط پذیرش سند جهت آزادی زندانی […]

ضمانت نامه بانکی و شرایط دریافت آن

ضمانت نامه بانکی چیست؟ ضمانت نامه بانکی، قراردادی است که بر اساس آن بانک متعهد می شود. در صورتی که بدهکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند، بانک بدهی های او را پرداخت خواهد کرد. در واقع به پشتوانه این نوع قرارداد وثیقه ای است که فرد نزد بانک به امانت می گذارد. این ضمانت […]

وام مسکن و نکات مهم در خصوص جدیدترین شرایط

در تمام کشورها برای افراد از نظر معیشتی و اقتصادی کمک هایی صورت میگیرد. ولی این کمک ها به صورت متفاوت تری خواهد بود. و با توجه به شرایط اقتصادی کشور ها متفاوت است. حال این کمک میتواند به صورت یارانه، وام، کم تر کردن مالیات و… باشد. در زمان حال تعداد زیادی از افراد […]

نحوه دریافت وام شخصی در ۸ مرحله

۱- اعداد را درست محاسبه کنید آخرین چیزی که شما یا وام دهندگان می خواهید این است که وام شخصی بگیرید و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. در حالی که وام دهندگان به طور معمول دقت خود را انجام می دهند تا مطمئن شوند شما توانایی بازپرداخت بدهی را دارید، با تعیین مقدار پول […]