بررسی انواع ضمانتنامه های بانکی

ضمانتنامه بانکی موجب به چرخ درآمدن چرخ های اقتصاد کشور میشود. این ضمانتمامه ها اگر به درستی استفاده شوند میتوانند برای اقتصاد جامعه بسیار مفید باشند. ضمانتنامه بانکی چیست؟ ضمانت‏نامه بانکي نوشته‏‌اي‌ست معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادرکننده‏ ضمانت‌‏نامه به صورت بدون قيد و شرط، تعهد مي‏‌کند که هرگاه متقاضي صدور ضمانت‏نامه از […]

ضمانت نامه بانکی و شرایط دریافت آن

ضمانت نامه بانکی چیست؟ ضمانت نامه بانکی، قراردادی است که بر اساس آن بانک متعهد می شود. در صورتی که بدهکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند، بانک بدهی های او را پرداخت خواهد کرد. در واقع به پشتوانه این نوع قرارداد وثیقه ای است که فرد نزد بانک به امانت می گذارد. این ضمانت […]