5 مزیت سند تک برگ نسبت به سند منگوله دار قدیمی

در گذشته اسناد صادر شده به صورت سندهای منگوله دار بودند. ولی بعد از سال ۹۰ روند کار تغییر کرد. یعنی برای آن دسته از معاملاتی که از سال ۹۰ به بعد انجام شده است. سند تک برگی صادر می شود که نسبت به سند های منگوله دار قدیمی مزایای بی شماری دارند. مزیت سند […]